मृत्युपत्रं १: भूमकर बाईंनी चावलेली मुलगी


मृत्युपत्रं

नयना एकदम खतरनाक character होती. लहान पणापासूनच विचित्र वागायची. सुमडीत कोंबडी म्हणतात न तसं. तिच्याकडे तिच्या किश्श्यांची हे भली मोठी जंत्री होती. शाळेत असताना बडबडी म्हणून सगळे तिला ओळखायचे. अभ्यासात किंवा खेळात विशेष हुशार नव्हती ती पण अगदी ढ पण नव्हती. मध्यम category मधली मुलं असतात ना तशीच होती ती. पण भारी खोडकर. एकदा शाळेतून […]

December 31, 2016

15 Apt Quotes To Make 2017 A Better Year…


My Musings

Everyone is writing about what to do in this coming year. People are making plans, promises, resolutions and what not. But many like me aren’t doing any of this because we know that making lists won’t help. All we need is a little push and confidence to make things happens. Something bad might happen this […]

December 25, 2016

From Geet to Shaira…


Entertainment

Jab We Met released in 2007. At that time I was a 14 year old teenager preparing for my board exams. When I saw the movie, the female lead Geet (played by Kareena Kapoor) became my role model. I wanted to be like her, rather I (and other girls of my age) started thinking that […]

December 16, 2016

जूनी पुराणी कथा


My Musings

रोहिणी अंगणातला पालापाचोळा झाडत होती. सगळी वाळकी पाने, काटक्या आणि सुकलेली फळे एकत्र करून एका बाजूला गोळा करीत होती. इतक्यात वाऱ्याची एक झुळूक आली आणि गोळा केलेली वाळकी पानं विखुरली. रोहिणीला वाऱ्याचा राग आला. थोडं वैतागून तिने परत अंगण झाडायला घेतलं. खराट्याच्या त्या पहिल्याच जोरदार फटाक्याचा मार चुकून त्याच्या पायाला लागला. तो समोर येऊन उभा […]

December 6, 2016